ผู้ใช้บริการของโชคชัยวัฒน์ทัวร์ รถตู้ให้เช่าพิษณุโลก ด้วยการบริการที่จริงใจ จึงทำให้ ทุกคนมีรอยยิ้ม ตลอดเส้นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง

 ขอขอบคุณ บ.เอมเซนิตี้ ทราเวลเชียงใหม่ ที่เรียกใช้ รถตู้โชคชัยวัฒน์ทัวร์ ให้นำพนักงาน บ.ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด ไปงานเลี้ยงประจำปี เชียงใหม่ เมื่อ 01-02/08/58

 

 


 


โชคชัยวัฒน์ทัวร์ ขอขอบคุณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ใช้บริการ มาตรวจเรื่องการร้องเรียนของชาวบ้าน อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เมื่อ 01-03/07/58


 

 

ขอขอบคุณ คณะวิทยาการจัดการ ที่ใช้บริการ ศึกษาดูงาน กาญจนบุรี เมื่อ 25-28/05/58

 


 


โชคชัยวัฒน์ทัวร์ ขอขอบคุณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก คณะวิทยาการจัดการ อ.กุลแก้ว นำนักศึกษา ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏสวนดุสิด นอกที่ตั้ง หัวหิน เมื่อ 01-02/06/58

 


 

ขอขอบคุณ อาจารย์ เจ้าหน้า พนักงาน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก กับทริป เกาะ กรูด ตราด เมื่อ 31/03 ถึง 03/04 ขอบคุณครับ

 


 

ขอขอบคุณ อ. อรุณี และเพื่อนๆของอาจารย์ ข้าราชการ บำนาน เรียกใช้บริการ ทัวร์ภาคใต้ 7 วัน เกาะหลีเป๊ะ เกาะ ลังกาวี ขอขอบคุณ อาจารย์ ทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

 


 

โชคชัยวัฒน์ทัวร์ ได้ให้บริการคุณ ซี ศิวัฒน์ โชว์ที่ TOYOTA ตาก เมื่อ 25/10/57 ขอขอบคุณครับ

© สงวนลิขสิทธิ์ โชคชัยวัฒน์ทัวร์
โทร : 082-1982-565
ใบอนุญาติเลขที่ 3034883397 
เลขที่ผู้เสียภาษี 3650100668066
เปิดบริการทุกวัน : จันทร์-อาทิตย์