บริการรถตู้

โชคชัยวัฒน์ทัวร์ ให้บริการรถตู้ให้เช่าพิษณุโลก

  • รถตู้ทุกคันเป็นรถแต่ง VIP 9ที่นั่ง นั่ง-หลับสบาย กว้างขวาง
  • พร้อมบริการ ดูหนัง ฟังเพลง
  • เจ้าของรถขับเอง เป็นกันเองกับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
  • เรามีประกันอุบัติเหตุ 100.000บาท ทุกที่นั่ง
  • รถเรามีเข็มขัดนิรภัยให้ทุกที่นั่ง
  • เรามีรถสำรอง 24 ชั่วโมง เมื่อมีเหตุขัดข้อง
  • โชคชัยวัฒน์ได้จดทะเบียนการค้า มีใบเสร็จรับเงิน นำไปหักภาษีได้
  • บริการทุกระดับประทับใจ